Плащания

“БГ Вход къмпани” ЕООД

ЕИК: 205848854

МОЛ: Любослава Георгиева

IBAN: BG76 CECB 9790 1014 2809 00

Адрес на управление: гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 69