top of page

Плащания

Наименование: “БГ Вход къмпъни” ЕООД

ЕИК: 205848854

IBAN: BG76 CECB 9790 10I4 2809 00

Пояснение: 10I4 - I е латинската буква, а не цифрата 1.

BIC: CECBBGSF

Адрес на управление: гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 69, вх. Б, ет. 4, ап. 11

bottom of page