Плащания

Начин на плащане: Банков път, Easy Pay, Epay, Касиер
 

Титуляр: Евгения Спасова – "Жигун" ЕООД , гр. София

Адрес на управление - гр. София, ж.к. "Младост 1" бл.102

ЕИК - 200726000