top of page
Screen_Shot_2017-09-29_at_9.39.22_AM___S

Персонален домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

 • Ежедневно управление на Етажната Собственост (ЕС) и поддръжка на документация.

 • Организиране и провеждане на Общи събрания на ЕС.

 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС и контрол за спазването му от всички живущи.

 • Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите.

 • Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината.

home-inspection.jpg

Домоуправител + Техническа поддръжка

 • Ежедневно управление на Етажната Собственост (ЕС) и поддръжка на документация.

 • Организиране и провеждане на Общи събрания на ЕС.

 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС и контрол за спазването му от всички живущи.

 • Бързо съдействие за всякакви технически проблеми.

 • Постоянна поддръжка по телефон в случай на спешна нужда от техническо лице.

money-management (1).jpg
Касиер
 • Изпълнение и управление на приет и одобрен годишен бюджет от Общо Събрание на ЕС.

 • Събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите.

 • Стриктно следене и заплащане навреме на дължимите комунални услуги.

 • Изготвяне на месечни отчети. 

 • Поддръжка на съществуващ задължителен фонд „Ремонти и обновления“.

76a1ef5abe6b4aae94f70b9078d5f3d8.jpg
 Почистване
 • Първоначално основно почистване.

 • Периодично почистване на прозорци.

 • Поддържащо почистване на входа.

 • Почистване на подземни гаражи

        мазета и подпокривни пространства.

 • Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

 • Почистване на домове и офиси. (Вижте таблицата за повече информация.)

footer-section
bottom of page