top of page
Market Analysis

Касиер

 

Услугата включва ежеседмично посещение от техническо лице, текуща техническа поддръжка на етажната  собственост.

 

 ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

  • Изпълнение и управление на приет и одобрен годишен бюджет от Общо Събрание на Етажната Собственост

  • Събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите, по удобен за тях начин – банков път, в касите на EASY PAY, e-Pay, чрез посещение от наш представител на място и др.

  • Стриктно следене и заплащане навреме на дължимите комунални услуги – ток, вода, топлоенергия, доставчици на услуги и др.

  • Изготвяне на месечни отчети относно събраните такси, неизрядни платци, направените разходи за комунални услуги, неотложни ремонти и др.

  • Поддръжка на съществуващ задължителен фонд „Ремонти и обновления“ по начин, приет и одобрен от Общо Събрание на Етажната Собственост

 Цена на пакета: 3.99 лв.

Касиер
bottom of page