Домоуправител + Касиер + Техническа поддръжка

 • Ежедневно управление на Етажната Собственост (ЕС) и поддръжка на документация.

 • Организиране и провеждане на Общи събрания на ЕС.

 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС и контрол за спазването му от всички живущи.

 • Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите.

 • Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината.

Касиер
 • Изпълнение и управление на приет и одобрен годишен бюджет от Общо Събрание на ЕС.

 • Събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите.

 • Стриктно следене и заплащане навреме на дължимите комунални услуги.

 • Изготвяне на месечни отчети. 

 • Поддръжка на съществуващ задължителен фонд „Ремонти и обновления“.

 Почистване
 • Първоначално основно почистване.

 • Периодично почистване на прозорци.

 • Поддържащо почистване на входа.

 • Почистване на подземни гаражи

        мазета и подпокривни пространства.

 • Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

 • Почистване на домове и офиси. (Вижте таблицата за повече информация.)

Свържете се с нас

Денонощно

"Вход къмпани"

Контакти

0897 929 652 (нови абонати)

0897 929 653 (техн. поддръжка)

vhodcompany@abv.bg

 • w-facebook

​© 2020 by  DAFOX Studio. Proudly created with Wix.com